Những thông tin chi tiết về hệ thống giáo dục Canada

Những thông tin chi tiết về hệ thống giáo dục..

Những thông tin chi tiết về hệ thống giáo dục Canada

Những thông tin chi tiết về hệ thống giáo dục Canada. Giáo dục đại học ở Canada bị chi phối bởi các quy định trong khu vực tùy thuộc vào thẩm quyền nên không có hệ thống quốc gia thống nhất nào quy định trên phạm vi cả nước. Như đã đề cập ở trên, giáo dục đại học ở Canada đề cập đến mọi chương trình giáo dục chính quy qua các trường trung học bao gồm giáo dục chuyên nghiệp, dạy nghề, kỹ thuật và tiếp tục là các trường đại học, cao đẳng hoặc viện nghiên cứu

>> Lựa chọn hàng đầu khi du học ngành quản lý nhà hàng – khách sạn tại New Zealand

Mỗi tỉnh và ba lãnh thổ của Canada đều sử dụng mọi phương tiện để duy trì một hệ thống giáo dục đại học có trình độ, được thành lập và sáng tạo dành cho các thế hệ sinh viên tương lai trong nước và quốc tế.

Thông tin chi tiết về hệ thống giáo dục Canadahệ thống giáo dục canada

Trường đại học công lập

Được cấp giấy chứng nhận để được thành lập như một trường đại học theo luật pháp cấp tỉnh, các trường đại học tự trị và tự quản lý thông qua một thượng viện. Các trường đại học giải quyết một cách độc lập với các vấn đề học thuật liên quan đến chương trình giảng dạy, phương pháp và chiến lược giảng dạy. Các trường đại học có quyền thiết lập các chính sách và tiêu chuẩn học tập, tuyển sinh và tốt nghiệp, chỉ định nhân viên và thực hiện kế hoạch học tập.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục sau khi tham vấn với tổ chức có trách nhiệm và có khả năng phê duyệt các chương trình mới, vì sự phối hợp phát triển giáo dục đại học thuộc trách nhiệm của tổ chức này. Theo khu vực, các viện giáo dục đại học tự trị bị ràng buộc hoạt động dưới một khuôn khổ riêng biệt, tách biệt với chính phủ. Tuy nhiên vẫn có một số điểm chung khi nói đến các cải cách và các chương trình đổi mới mang tính quốc tế được áp dụng tại tất các các trường công lập trên toàn lãnh thổ Canada

>> Vì sao nên chọn học cao đẳng tại Vancouver?

Trường đại học tư thục

Các trường đại học tư là các tổ chức ngoài tỉnh được phép cấp bằng cấp sau một quy trình đánh giá chất lượng tỉ mỉ bởi các cơ quan chính quyền được chỉ định. Những thông tin chi tiết về hệ thống giáo dục Canada.

Các tổ chức ngoài tỉnh này chỉ được phép cấp bằng cấp sau khi đơn của họ đã trải qua quy trình đánh giá chất lượng do cơ quan chính quyền cấp tỉnh thực hiện và các bằng được phê duyệt có thể tiếp tục được giám sát cả về tính nhất quán trong học tập và độ tin cậy của tổ chức.

Cao đẳng và Học viện

Các trường Cao đẳng và các viện nghiên cứu khá đa dạng, hoạt động dưới các tên gọi khác nhau nhưng được cấp phép. Đôi khi trường cao đẳng cũng cung cấp các chương trình giảng dạy không đăng ký. Tuy nhiên, các trường cao đẳng tư nhân cung cấp các chương trình đào tạo ngôn ngữ, chương trình có thời lượng dưới 40 giờ, các chương trình có chi phí dưới 1.000 CAD hoặc các chương trình đào tạo chuyên môn và kỹ năng đơn lẻ có thể không được đăng ký hoặc giám sát ở một số khu vực pháp lý.

Đào tạo nghề

Các tổ chức này kết hợp đào tạo tại nơi làm việc và hướng dẫn lớp học. Luật pháp khu vực theo dõi việc đào tạo thực tập thường chỉ định nhiệm vụ đánh giá chất lượng cho một số cơ quan chính phủ, một cơ quan do ngành dẫn đầu và các ủy ban cố vấn thương mại cụ thể. Để thiết lập một số quy định chung, tiêu chí chất lượng và giám sát hoặc ngược lại, các tổ chức này chịu trách nhiệm soạn thảo các tiêu chuẩn của tỉnh. Ngoài ra, đây sẽ là các tổ chức tương tự phát chứng chỉ và bằng cấp khi khóa học kết thúc; một tài liệu bảo đảm cho người sử dụng lao động chứng minh việc đào tạo và chứng nhận chất lượng theo các tiêu chuẩn được quốc gia công nhận. Những thông tin chi tiết về hệ thống giáo dục Canada


Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your comments (*)

Name (*)

Your full name please.

Email address (*)

Used for gravatar.

Website

Link back if you want.